Over slöjd.nl

Carolina’s Slöjd en slöjd.nl zijn een initiatief van Carolina Smoorenburg. Ik richt me op het verspreiden van de kennis over ambachten en de liefde voor het zelf maken van mooie dingen uit natuurlijke materialen. Ik laat me daarbij inspireren door de Zweedse zelfvoorzienende hemslöjd-cultuur.

Ik organiseer evenementen, geef workshops en verzorg teamactiviteiten. Ook verkoop ik op kleine schaal gereedschap en materialen om zelf dingen te maken. Ik richt me voornamelijk op het Nederlands/Vlaamse taalgebied en ik ben ook internationaal actief.

Contactgegevens

Carolina Smoorenburg

JJP Oudkwartier 66

3723 ZH Bilthoven

e-mail: carolina@slojd.nl

instagram: @carolinas_slojd

KVK/BTW

Slöjd.nl  is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Utrecht onder nummer 85512966.

BTW-nummer: NL004114190B76